Solna VBK:s årsmöte säsongen 2019/20

Solna vbks 48:e årsmöte genomfördes digitalt med ett 20 tal deltagare.

Solna VBK höll sitt första digitala årsmöte någonsin igår! Ett 20-tal medlemmar slöt upp och diskuterade Solna VBKs gångna år och klubbens framtid. I styrelsen valdes en ny ledamot in, Maria Milton och vice ordförande Anders Lagerqvist valde att sluta efter fem års engagemang. Resten av styrelsemedlemmarna valdes om och är Agneta Elmegård, (ordf), Diana Becera, (kassör), Simon Kern (ett år kvar), Erik Swartz (ett år kvar). Lena Christoffersson, Christian Karlsson, David Ottosson. Suppleant: Johan Berg. Till valberedningen valdes: Andreas Vogt och Mirre Berg.

I säsongens årsberättelse 19/20 kunde vi läsa om Solna VBKs 13 olika lag på olika nivåer.

Solna VBK:s Covid 19 strategi

Coronastrategi för träning och matcher i Solnahallen – Solna VBK. Säsongen 2020/21

Tillsammans ska vi hjälpas åt att förhindra smittspridning när vi utövar volleyboll under träning och match i Solna VBK:s regi. Vi följer Folkhälsomyndighetens-, RF:s– och Svenska Volleybollförbundets riktlinjer när det gäller aktiviteter i samband med idrott.

 1. Kom bara till träning och match om du är fullt frisk. Vid minsta symptom, stanna hemma. Detta kan rädda liv och är det absolut viktigaste att följa.
 2. Byt om och duscha hemma. Undvik att samlas för många i omklädningsrummen
 3. Alla bör tvätta händerna/sprita händerna innan och efter träningen. Flaskor med handsprit finns i Solnahallens förråd och kan tas med ut till respektive plan. Dela aldrig vattenflaskor med varandra.
 4. B-hallen har två entrédörrar. Använd båda vid in- och utgång. Var och en ansvarar att distansering hålls vid passering. Det gäller även andra träningslokaler som vi hyr.
 5. Är du tidig? Vänta utanför hallen tills det är dags för ditt lags träning/match.
 6. Skulle någon övning under träningen kännas obekväm på grund av närhet. Avstå och prata med tränaren.
 7. Efter avslutad match tackar vi motståndarna med en applåd vid tremeterslinjen. Undvik handslag framme vid nätet. Lagkaptenen ansvarar för att informera motståndarlaget om våra rutiner.
 8. Vi tillåter publik i Solnahallens B-hall på uppställda stolar med 2 meters avstånd. I övriga hallar även där 2 meters avstånd mellan publik
 9. Resor till och från träning och matcher ska ske på ett så säkert sätt som möjligt för den enskilda individen såsom för laget.
 10. Alla måste själv tänka på att hålla avstånd och ansvara för sitt eget och andras välmående genom att följa dessa råd.

Styrelsen Solna VBK

In English

Corona strategy for training and matches in Solnahallen – Solna VBK. The 2020/21 season

Together, we are responsible to prevent the spread of the Corona infection when we practice volleyball, during training and matches. We follow the guidelines of the Public Health Agency, RF and the Swedish Volleyball Association regarding activities in connection with sports.

Only come to training and matches if you are fully healthy. At the slightest symptom, stay home. This could be lifesaving and do not ignore.

2. Change clothes and shower at home. Avoid gathering too many in the locker rooms.

3. Everyone should wash / spray their hands before and after training. Bottles with denat alcohol are available in Solnahallen’s storage and can be taken out to the respective court. Don´t ever share water bottles.

4. The B-hall has two entrance doors. Use both at entering and exit. Everyone is responsible for keeping distance when passing. This is also applicated in other training facilities.

5. Are you early? Wait outside the hall until it’s time for your team’s training.

6. Should any exercises during training feel uncomfortable due to proximity. Refrain from it and talk to the coach.

7. At the end of the match, we thank the opponents with a round of applause at the three meter line. Avoid handshakes at the net. The team captain is responsible for informing the opposing team about our routines.

8. We allow audience in Solnahallen and our other facilities. with 2 meters distance.

9. Travelling to training and matches should be at safest possible level for you and the team.

9. Everyone must think of keeping their distance and being responsible for their own and the teams well-being by following these guidelines.

The Board of Solna VBK

1 September: Try out for Men Div 1

Herrlaget söker nya spelare till truppen inför 2020/21


Hello!
Interested in playing volleyball at a competitive level this season? Solna VBK is recruiting new players for his division 1 men team (2nd level in Sweden). You are welcome for a tryout training next Tuesday (01/09) between 20:30-22:00 at Solnahallen https://goo.gl/maps/KWwvfskq4wbebtmRA.

Please inform us of your presence at info@solnavbk.se
Solna VBK is one of the largest volleyball club in the Stockholm area with a training hall relatively central compared to other team.

See you on the court!”

Solna VBK håller en öppen Try out i Solnahallen den 1 september 2020 kl 20.30 för spel i division 1. Är du intresserad av att delta anmäler du dig på mejladressen info@solnavbk.se

Välkommen!

Välkommen till Solna VBK:s årsmöte den 16 september

För första gången i klubbens historia genomför Solna VBK sitt årsmöte digitalt på grund av coronapandemin

Alla medlemmar hälsas välkomna till Solna VBKs 48:e årsmöte.
För första gången genomförs årsmötet digitalt på grund av den rådande coronapandemin.

Datum: Onsdag 16 september
Tid: 18.00
Plats: Digitalt
Motioner: Ska vara inkomna på styrelsens mejl senast den 31 augusti.
Anmälan: Görs pål styrelsens mejl senast den 14 september då vi skickar ut en möteslänk via Meet. styrelsen@solnavbk.se

Solna VBK:s Stadgar hittar ni här.

Välkomna! Hälsningar styrelsen i Solna VBK

Beachvolleyboll i Solna

Visste du att du kan träna beachvolleyboll i Solna? Bara ett stenkast från Solna Centrums tunnelbanestation, i Skytteholmsparken, ligger en nyrenoverad beachvolleyplan. Solna stad har inför den här säsongen investerat i ny fin sand och nya stolpar. Boll får du själv ta med!

Beachvolleyplanen kan inte bokas och om det är kö får man bara spela i 60 minuter.
Solna VBK har företräde för träning måndagar, tisdagar och torsdagar 17.00 – 20-00 samt lördagar 09.00 – 12.00.
Solna Idrottsgymnasium har företräde för undervisning : Måndagar, tisdagar och torsdagar 9.30 – 12.00. Välkomna!

Beachvolleyplanen i Solna är belägen mellan Solnahallen och Solna Centrum i Skytteholmsparken.

Solna VBK i kampanj med Miljonlotteriet fram till sista juni 2020

Köp 6 lotter hos Miljonlotteriet (utan bindningstid) för 150 kr så får Solna VBK 500 kr.

Din insats 150 kr = 500 kronor till klubben.

Stort tack till alla er som har testat på Miljonlotteriet för endast 150 kr. Solna VBK har tack vare er fantastiska människor i skrivande stund fått in 20 000 kr. Det är otroligt viktiga pengar nu när vi inte kan funktionera på Stockholm Marathon. Nu har vi beslutat oss för att köra ett tag till med den här kampanjen, så har du funderat men ännu inte slagit till….gör det nu! Köp dina lotter här och stöd oss med 500 kr:  https://clk.tradedoubler.com/click?p=296406&a=1212080&g=24776520

Solna VBK är i stort behov utav hjälp från våra medlemmar för att klara ekonomin. Uteblivna intäkter från evenemang i kombination med hallhyror som måste betalas tär på klubbens ekonomi. Därför gör vi den här kampanjen med Miljonlotteriet som ägs av IOGT.

Ta chansen och kamma hem storvinsten och stötta samtidigt Solna VBK med viktiga intäkter! Genom att köpa 6 lotter hos Miljonlotteriet (utan bindningstid) för 150 kr får vi hela 500 kronor. Erbjudandet gäller enbart dig som är ny kund och Du måste ha fyllt 18 år. Om vi alla testar på detta fantastiska erbjudande så är det otroligt viktiga intäkter som kommer in med liten insats. Vi har dessutom chansen att vinna pengar: Köp dina lotter här och tipsa gärna minst 2 personer till i din närhet:  https://clk.tradedoubler.com/click?p=296406&a=1212080&g=24776520

Stöd Solna VBK med ett enkelt knapptryck. Tipsa när och kära om kampanjen!

Löpande information om hur Solna VBK hanterar Coronavirusets spridning (7)

Solna VBK följer RF:s, UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller information kring Coronavirusets smittspridning. Bild från RF

Med anledning av Coronaviruset 19 och den osäkerhet som råder för individer, samhälle och arrangörer uppdaterar vi regelbundet (kl 10.00 16 april 2020) hur Solna VBK:s styrelse tänker kring att bedriva verksamheten under dessa rådande omständigheter.
Seriespelet är avslutat enligt Svenska Volleybollförbundets beslut.

Vissa tränare har ställt in sina träningar, men Solna VBK:s allmänna hållning är att vi fortsätter att träna, MEN, under förutsättningarna att vi följer myndigheternas råd om hygien och att vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Detta ställer krav på tränarna som har klubbens yttersta ansvar att bedöma träningssituationens lämplighet.

Från den 16 april har Folkhälsomyndigheten kommit ut med nya rekommendationer . Barn till och med 18 år får spela matcher, tävlingar och cuper – om riskbedömning görs som tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud. Något som RF ställer sig bakom.

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

De nya rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för folkhälsan och för att vi ger barn och ungdomar en fast punkt i en turbulent omvärld”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Solna VBK följer kontinuerligt de riktlinjerna som RF och Folkhälsomyndigheten sätter upp . (Texten uppdateras kontinuerligt när nya riktlinjer släpps.). Det här är Svenska Volleybollförbundets hållning fram tills annat meddelas.

Spelare, tränare, ledare bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid minsta lilla uppvisande av sådana symtom ska man stanna hemma och 1177, Vårdguiden, kontaktas via telefon. Folkhälsomyndigheten råder från och med den 10 mars att alla med luftvägsinfektion att stanna hemma och minska antalet sociala kontakter. De har även höjt graden för smittspridning till ”hög” inom Sverige och per den 11 mars ställs sammankomster, där idrottsarrangemang ingår, in om de överstiger 500 personer.

När det gäller resor, idrottstävlingar och liknande följer vi Utrikesdepartementets reseinformation. I dagsläget avråder UD från samtliga resor utomlands.
Du hittar reseinformation land för land på Utrikesdepartementets webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och sjukdomen som kallas covid-19

Handla via nätet och stöd Solna VBK – Sponsorhuset

Då många befinner sig hemma tillsammans med sin familj passar Solna VBK på att tipsa om Sponsorhuset, där vi uppmanar våra medlemmar att anmäla sig.

Detta är ett exempel på vad du kan beställa via Sponsorhuset, men många stora aktörer på näthandel är anslutnia till Sponsorhuset.

Handlar du mycket från nätet nu? Gör det via Sponsorhuset!
Tack för att du alltid stödjer Solna VBK med dina köp.

Här registrerar du dig hos sponsorhuset:

Vårens hemmamatcher 2020

Herrar A är först ut 2020 med att möta Teknikum i Solnahallen

Välkomna till vårens säsong med Solna VBK. Redan nu på lördag spelar herrar A sin första match i division I mot Teknikum i Solnahallen. Kom och heja fram våra duktiga lag.

Jan 11 Sat Solnahallen B 10:00 1 HA Teknikum
Jan 11 Sat Solnahallen B 12:00 2 DB Säter
Jan 25 Sat Solnahallen B 10:00 1 DA Rissne

Feb 1 Sat Solnahallen B 13:00 1 HA Jomala
Feb 1 Sat Solnahallen B 15:00 2 DB Jomala
Feb 2 Sun Solnahallen B 14:30 1 DA RIG Falköping
Feb 16 Sun Solnahallen B 10:00 1 HA Södermalm B
Feb 16 Sun Solnahallen B 12:00 2 DB Uppsala B
Feb 23 Sun Solnahallen B 10:00 1 DA Vingar

Solna VBK:s representationslag spelar i Division I Norra

Mar 1 Sun Solnahallen B 10:00 2 DB Vallentuna B
Mar 1 Sun Solnahallen B 12:00 1 HA Tierp
Mar 7 Sat Solnahallen B 12:00 1 DA Skellefteå
Mar 15 Sun Solnahallen B 10:00 1 DA Sollentuna B
Mar 21 Sat Råstapark 17:00 1 HA Uppsala

Herrar B spelar i division 2

Milena Durovic gjorde A-lagsdebut

Milena Durovic, 18, började träna i Solna som tioåring. I hegen gjorde hon A-lagsdebut i div 1. Inte sedan slutet på 90-talet, då passaren Karin Linnros spelade med A-laget, har Solna VBK haft en egen produkt i representationslaget.

Hallå där Milena Durovic. Du gjorde A-lagsdebut i helgen. En klassisk sportfråga. Hur kändes det?

”Det var spännande och utmanande att få uppleva ett mer rutinerat lag, att få se hur de använder sina tekniker vid svåra lägen. Jag var också stolt att få vara med”. 

Du fick hoppa in i tredje setet mot Västerås i div 1. Var du förberedd på att gå in och spela?

Jag var lite nervös innan matchen.  När jag var yngre tittade jag på deras matcher och hejade och nu fick jag chansen att få vara en del av laget, det var spännande. Innan matchen har jag haft möjlighet att lära känna laget och spelarna genom att få delta på deras träningar några gånger. Det var väldigt kul och utvecklande för mig som spelare”. 

Varför tror du att du blivit utvald av A-lagstränaren, Chris Buchgeister? 

Jag tror att de valde mig eftersom jag ofta visar mycket engagemang, peppar laget, kan läsa av spelet och sprider glädje”.

Solna VBK fick dessvärre se sig besegrade av tabellfyran Västerås med 0-3.

Du är centerspelare. Vad är din styrka som spelare?

”Just nu spelar jag center men jag kan också spela passare och även höger, så du hittar mig lite överallt på planen. Jag är bra på att analysera spelet och på grund av att jag är lång har jag även lätt att blocka bollen vid rätt tajming”. 

När började du med volleyboll? Kan du beskriva din bakgrund?

”Jag började spela volleyboll när jag var ca 10 år i solna VBK. Som de flesta spelade jag fyrmanna eller då volley 2000 tills vi övergick till sexmanna. Mina lagkamrater i dåvarande lag var ett par år äldre än mig vilket gjorde att jag fick en vilja bli lika bra som dem. När de började på gymnasiet var det många som slutade och vi blev få kvar. Vi hade inte någon stadig tränare heller. När jag var 15 år splittrades mitt gamla lag och jag fick hoppa till IFK Bergshamra. Med ett mycket varmt välkomnande i mitt nya lag fick jag en chans att fortsätta med volleybollen och det blev roligt igen. Vi spelade oss ända fram till USM. Året därefter slog sig IFK Bergshamra samman med Solna VBK och det lag vi är nu.” 

Milena är tränare för U-gruppen födda 09/10.

Du är en uppskattad ungdomstränare också. Vad är det som är mest givande med att träna andra ungdomar?

”Jag tränar 09/10. Det är spännande för mig att coacha varje barn på att utveckla olika tekniker och se deras glädje när de inser vad de är bra på. Jag lär mig också från de små att ta med glädje på plan när jag själv spelar match”.

Vad är din högsta önskan inom volleyboll?

”Min högsta önskan är att få vara med i det svenska landslaget. Jag vill uppleva att vara med i ett större lag och spela på högre nivå.”