Löpande information om hur Solna VBK hanterar Coronavirusets spridning (7)

Solna VBK följer RF:s, UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller information kring Coronavirusets smittspridning. Bild från RF

Med anledning av Coronaviruset 19 och den osäkerhet som råder för individer, samhälle och arrangörer uppdaterar vi regelbundet (kl 10.00 16 april 2020) hur Solna VBK:s styrelse tänker kring att bedriva verksamheten under dessa rådande omständigheter.
Seriespelet är avslutat enligt Svenska Volleybollförbundets beslut.

Vissa tränare har ställt in sina träningar, men Solna VBK:s allmänna hållning är att vi fortsätter att träna, MEN, under förutsättningarna att vi följer myndigheternas råd om hygien och att vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Detta ställer krav på tränarna som har klubbens yttersta ansvar att bedöma träningssituationens lämplighet.

Från den 16 april har Folkhälsomyndigheten kommit ut med nya rekommendationer . Barn till och med 18 år får spela matcher, tävlingar och cuper – om riskbedömning görs som tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud. Något som RF ställer sig bakom.

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

  • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
  • Träna utomhus när så är möjligt
  • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

De nya rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för folkhälsan och för att vi ger barn och ungdomar en fast punkt i en turbulent omvärld”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet

Solna VBK följer kontinuerligt de riktlinjerna som RF och Folkhälsomyndigheten sätter upp . (Texten uppdateras kontinuerligt när nya riktlinjer släpps.). Det här är Svenska Volleybollförbundets hållning fram tills annat meddelas.

Spelare, tränare, ledare bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid minsta lilla uppvisande av sådana symtom ska man stanna hemma och 1177, Vårdguiden, kontaktas via telefon. Folkhälsomyndigheten råder från och med den 10 mars att alla med luftvägsinfektion att stanna hemma och minska antalet sociala kontakter. De har även höjt graden för smittspridning till ”hög” inom Sverige och per den 11 mars ställs sammankomster, där idrottsarrangemang ingår, in om de överstiger 500 personer.

När det gäller resor, idrottstävlingar och liknande följer vi Utrikesdepartementets reseinformation. I dagsläget avråder UD från samtliga resor utomlands.
Du hittar reseinformation land för land på Utrikesdepartementets webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och sjukdomen som kallas covid-19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *