För Spelare

Medlems- och träningsavgifter:

Medlemsavgift:                               250 kr. (Alla lag)

Träningsavgift: 

– Senior                                                5.000 kr + Medlemsavgift

– U20-16 (Seriespel)                      2.860 kr + Medlemsavgift

– U16                                                      2.200 kr + Medlemsavgift

– Fyrmanna spel                               1.980 kr + Medlemsavgift

– Kidsvolley                                        1.650 kr + Medlemsavgift

– Motionsgruppen                          1.000 kr + Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas i början av säsongen. Träningsavgiften betalas hela vid början av säsongen, eller hälften per termin.