Om Solna VBK

Skärmavbild 2013-09-20 kl. 16.25.31

Om Solna VBK

Verksamhetsidé

Solna Volleybollklubb är en idrottsförening  i Solna som bedriver organiserad volleybollverksamhet. Föreningen har funnits under olika namn sedan 1972. Föreningen bedriver både ungdoms- och seniorverksamhet med seriespel i Svenska Volleybollförbundets regi. Solna VBK:s organisationsnummer är 815201-3788.

Solna Volleybollklubb ska vara utvecklande för både nya och erfarna volleybollspelare. Vi vill att våra medlemmar ska vilja stärka sitt engagemang i föreningen och vara med och utveckla verksamheten. Vi vill bedriva vårt idrottsutövande och vår förening så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt.

Vision

Att Solna VBK ska finnas som en stabil volleybollförening i Solnaområdet, med en stark ungdomsverksamhet där spelare kan fortsätta att utvecklas i seriespel och seniorlag.

Värdegrund

Vår förenings mål och vision talar om vart vi vill komma. Våra värdegrund beskriver hur vi vill vara på vägen dit.

Mål, resultat och segrar är viktiga, men det är  vägen dit – träningarna, uppgifterna i klubben, atmosfären – som bygger grunden. Solna VBK är uppbyggt kring en värdegrund som ska göra resan så trevlig som möjligt.

Vår värdegrund är sammanfattad i fem kärnvärden:

 • ENGAGEMANG
 • LEDARSKAP
 • UTVECKLING
 • ÖPPENHET
 • MEDMÄNSKLIGHET

Nedan följer en mer utförlig presentation av vart och ett av dessa kärnvärden.

ENGAGEMANG

Vi tycker att värderingen ENGAGEMANG innefattar:

 • Att bidra i det lag man är med i, följa de regler som kommit överens om och göra sitt bästa för att laget presterar så bra som möjligt.
 • Att göra sitt bästa för att vår ideella förening fungerar och utvecklas. Detta innebär till exempel att föreslå och medverka till förbättringar, ställa upp när tillfälle ges till för föreningen inkomstbringande aktiviteter, och att hjälpa till att träna lag när det behövs.

LEDARSKAP

Vi tycker att värderingen LEDARSKAP innefattar:

 • Att föregå med gott exempel avseende våra värderingar, mål och idrottsliga prestationer.
 • Att aktivt bidra till förbättringar och utveckling – både vad gäller föreningen, lag och medspelare.
 • Att aktivt bidra till att laget når sina målsättningar och att alla får möjlighet att bidra till detta efter bästa förmåga.

UTVECKLING

Vi tycker att värderingen UTVECKLING innefattar:

 • Att utvecklas som spelare och förbättra sina idrottsliga prestationer, både individuellt och som lagspelare.
 • Att välkomna konstruktiv feedback från medspelare och tränare.
 • Att vara beredd att reflektera och omvärdera sin kunskap och attityd.

ÖPPENHET

Vi tycker att värderingen ÖPPENHET innefattar:

 • Att vara så tydlig som möjligt för att bidra till tränares och lagkamraters förståelse.
 • Att vara så mottaglig som möjligt för lärande, utveckling och insikt, både vad gäller sig själv och andra.
 • Att ha en välkomnande inställning och beteende gentemot nya spelare

MEDMÄNSKLIGHET

Vi tycker att värderingen MEDMÄNSKLIGHET innefattar:

 • Ett mänskligt synsätt ska genomsyra vår förening. Detta kan ta sig uttryck i förståelse för varandras olikheter, flexibilitet (frihet under ansvar), positiv miljöpåverkan, tydliga etiska ställningstaganden och en hög prioritering av hälsa och välbefinnande.
 • Att vi behandlar varandra med respekt och agerar med integritet och förtroende. Goda mänskliga relationer ska ligga till grund för all vår verksamhet.

 

2014 antog Solna VBK:S styrelse en likabehandlingsplan på uppdrag av Solna Stad. Den kan du läsa här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *