Solna VBK – Sveriges mest multikulturella volleybollklubb?

Agneta Elmegård till vänster var talare på Stockholms Idrottsförbunds seminarium ”Den moderna föreningen engagerar”.

I veckan var Solna VBK:s ordförande, Agneta Elmegård, inbjuden som talare på Stockholms Idrottsförbund. Temat var ”Den moderna klubben engagerar”.Tillsammans med två andra klubbar, simning och fotboll, visade föreningarna upp exempel på hur de arbetar i sina klubbar för att attrahera medlemmar. 

Solna VBK har 13 lag i olika åldrar, 4 seniorlag i seriespel och klubben har drygt 300 medlemmar vilket gör föreningen till Sveriges fjärde största volleybollförening 2018. 34 nationer finns representerade i Solna VBK.

Andi Vogt, tränare för Solnas B-lag, är från Tyskland och i laget finns nationaliteter representerade som Sverige, Polen, Portugal/Angola, Brasilien, Nederländerna, Thailand, Japan Libanon, Frankrike, Litauen, Afghanistan och Finland

Vi har varit en multikulturell klubb så länge jag kan minnas. Tidigare främst på tränarsidan men de senaste fem- sex åren har inströmningen i klubben när det gäller aktiva från andra länder varit särskilt stor. Vi skulle kunna hålla ett eget OS, berättade Agneta Elmegård på föredraget.

För det mesta går allting smärtfritt men att ha många olika kulturer representerade i en förening innebär också utmaningar förklarar Agneta Elmegård på föredraget

De flesta träningar och möten måste hållas på engelska för att alla ska hänga med. Hemligheten i att få föreningen att fungera är att vara lyhörd och ha förståelse för kulturella skillnader. Jag märker också brister i vissa sammanhang i kunskaper om hur demokratiska processer fungerar och föreningskunskap. Att ha återkommande värdegrundsarbete är a och o i verksamheten, förklarar Agneta.

I Solna VBK är följande 34 nationaliteter representerade säsongen 2018/19:

Sverige, Finland, Tyskland, Iran, Thailand, Frankrike, Italien, Norge, Nederländerna, Angola, Syrien, Colombia, Polen, Portugal, Rumänien, Filippinerna, Afghanistan, Usa, Brasilien, Litauen, Estland, Ryssland, Kroatien, Lettland, Island, Bosnien Hercegovina, Serbien, Taiwan, Marocko Mongoliet, Grekland, Schweiz, Pakistan och Montenegro.

Seminariet på Stockholms Idrottsförbund
Solna VBKs division 1 lag har nationer som Sverige, Italien, Tyskland, Holland, Filippinerna, Rumänien och Estland representerade.
Tränaren Mikhail Vlasov är från Ryssland och hans lag består av spelare från världens alla hörn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *