Solna VBK:s likabehandlingsplan

#475145407 / gettyimages.com
#475145407 / gettyimages.com

 

Solna stad har ett tydligt krav att varje idrottsförening aktivt ska motarbeta diskriminering inom sin verksamhet. Alla ska behandlas lika oavsett köntillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Detta ställer sig naturligtvis Solna VBK bakom

Solna VBK:s styrelse har tagit fram en Likabehandlingsplan som ni kan läsa nedan!

Vision

Solna VBK ska finnas som en stabil volleybollförening i Solnaområdet, med en stark ungdomsverksamhet där spelare kan fortsätta att utvecklas i seriespel och seniorlag. Solna VBK:s främjande insatser:

– Vi har gemensamma aktiviteter för hela föreningens medlemmar inkl föräldrar; Vi agerar funktionärer vid Stockholm Maraton, Tjejmilen, s:t Martins julmarknad etc

– Vi har en ansvarig tränare för varje lag samt en lagkapten för seniorer och en föräldraansvarig för juniorer

– Förankring i Solna VBK:s värdegrund sker kontinuerligt

– Tränarmöten sker 1ggr/termin där man kan jämföra och dela med sig av lösningsorienterade sätt att arbeta Solna VBK:s förebyggande insatser

– Alla spelare och tränare ska vara ansvariga för att för att undvika; mobbning, diskriminering eller annan form av kränkande behandling

– Juniorspelare kan vända sig till föräldraansvarig om man känner sig dåligt behandlad

– Alla träningar är öppna för föräldrar – Seniorspelare kan vända sig till sin lagkapten om man känner sig dåligt behandlad Solna VBK:s rutiner för åtgärda fall av diskriminering

– Det ska alltid komma till styrelsen kännedom i de fall det förekommit diskriminering oavsett form

– Styrelsen tillsätter snabbt en lämplig grupp (beroende på problemets art) som skapar ett samtal med den drabbade. Det viktigaste är att den drabbade får berätta om hur hen har upplevt sin situation.

– Lämplig (beroende på problemets art)person tar upp diskussion med de som utfört diskrimineringen Är diskrimineringen av sådan allvarlig art ska polisanmälan upprättas alternativt kontaktas sociala myndigheter.