Hemmapremiär för Solna VBK:s damlag

Solna VBK:s representationslag på damsidan spelar i division I Norra

Förra helgen vann Solna VBK:s damlag seriepremiären i division 1 Norra mot Stöcke. Herrarna, div 1, vann även dom sin seriepremiär, mot Tierp. Nu i helgen har damlaget hemmapremiär i Solnahallen. Dessutom är det hemmaderby för våra två division 3 herrlag som möter varandra. Dessutom är publiktaket hävt, så välkomna att heja på ert favoritlag.

Lördag: 11:00 Solna DA – Sollentuna B
Lördag: 13:00 Solna VBK C – Solna VBK D

Plats: Solnahallen

Magnus Hellström är tränare i Solna VBK D, division 3. Klubbens yngsta herrlag i serien.

Solna VBK:s Kick Of -2021

Några av Solna VBK:s yngsta volleybolltalanger. Samtliga fotografier tagna av Agneta Elmegård

Så kom äntligen dagen som Solna VBK kunde samlas igen. Här kommer några ögonblicksbilder från klubbens Kick of 2021 i Ulriksdalshallen i Solna.

Solna VBK håller digitalt årsmöte den 15 september

Även i år blir det ett digitalt årsmöte för klubben. Välkommen att anmäla dig och du är medlem.

Alla medlemmar hälsas välkomna till Solna VBKs 49:e årsmöte.
För andra gången genomförs årsmötet digitalt på grund av den rådande coronapandemin.

Datum: Onsdag 15 september 2021
Tid: 18.30
Plats: Digitalt
Motioner: Ska vara inkomna på styrelsens mejl senast den 31 augusti.
Anmälan: Görs pål styrelsens mejl senast den 13 september då vi skickar ut en möteslänk via Google Meet. Solna VBK:s Stadgar hittar ni här.

Välkomna! Hälsningar styrelsen i Solna VBK

Lagbygget för Solna VBK:s A-lag pågår

Redan innan sommaren hade vi glädjande nog en stabil stomme klar med erfarna spelare som kommer
lägga grunden för nästa säsongens lag. Klar och bekräftad för spel i höst är (i alfabetisk ordning):
Alexandra, Cira, Diana R, Diana H., Elina, Eva, Katarina, Lucia, Magda, Nina och Stefania.
Eftersom några av tjejerna kommer vara mycket upptagna med studier och jobbet är vi fortfarande
öppna för nya spelare med rätt bakgrund och inställning. Detta gäller framförallt positionerna center
och passare.

Vi har före midsommar också samtränat med B-laget och hoppas kunna ge duktiga unga
spelare en chans för uppflyttning till A-laget. Detta var redan planerad för säsongen 20/21 men
pandemin satte stopp för denna satsning.
Inomhusträningen kommer att köra igång i vecka 32, till dess är det beachvolleyboll som gäller!

Solna VBK planerar för verksamheten i höst

Coronasmittan har börjat gå ner i Stockholmsområdet och Solna VBK:s styrelse har vi diskuterat hur vi ska börja öppna upp för lite mer aktiviteter i klubben. Solnahallen och skolhallar håller öppet fram till midsommar och fram tills dess är det upp till var och en av våra tränare att anordna aktiviteter på ett coronasäkert sätt. Samma träningstider sedan tidigare gäller om inte tränaren meddelar annat.

Under våren har Solna VBK infört ett nytt faktureringssystem som vi testat på våra ungdomsgrupper vilket underlättar klubbens administrering och rapportering till RF. Klubben återkommer med information kring detta!

Här är några datum som ni kan lägga på minnet där Solna VBK har åtagande eller är arrangörer, i vilken utformning arrangemangen kommer att ske är fortfarande oklart och det ber vi att få återkomma till:

28-29/8  Kick Of Solna Vbk. Bara klubben och inbjudna.
4/9          Tjejmilen – funktionärer
15/9        Årsmöte
25-26/9  Seriestart
9/10        Stockholm Marathon – funktionärer

In English

The corona infection has started to decline in the Stockholm area and in the board of Solna VBK have discussed how we should start to open up for a little more activities. Solnahallen and school halls are open until midsummer and until then it is up to each of our coaches to organize activities in a corona-safe way.

During this spring, we introduced a new invoicing system that we tested on our youth groups, which greatly facilitates our board’s administration and reporting to RF. The board return with information about this!

Here are some dates that you can remember where Solna VBK has a commitment or are organizers, in what design the events will take place is still unclear and we get back when we know more:

28-29 / 8 Kick Of Solna Vbk. Club only and invited.
4/9 Tjejmilen – officials
15/9 Annual meeting
25-26 / 9 Series start
9/10 Stockholm Marathon – officials

Så har pandemin påverkat idrotten i distriktet

Så har idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet påverkats av pandemin

Efter drygt ett år med Coronapandemin visar en undersökning, som vi på RF-SISU Stockholm beställt av Sweco, att många föreningar i Stockholmsdistriktet försämrat sin ekonomi, har tappat medlemmar och känner oro för framtiden. Det finns även positiva effekter.

1 100 föreningar svarade på enkäten och 30 föreningar har intervjuats vilket ger undersökningen både kvantitet och kvalitet.

Undersökningen visar bland annat att:

✅64 procent svarade att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat. Var fjärde svarande uppger att antalet aktiva har minskat mycket.

✅44 procent har ställt in all utbildning- och utvecklingsverksamhet.

✅Cirka hälften av föreningarnas ekonomi har påverkats till det sämre. 17 procent svarar att ekonomin har blivit betydligt sämre.

Det går också att se positiva inslag för idrottsföreningarnas som följt i spåren på pandemin:

✅32% av föreningarna ser som en positiv effekt att de har utvecklat nya träningsformer.

Ta del av all tillgänglig statistik

Ta del av all tillgänglig statistik från undersökningen för er idrott eller kommun. Ni kan bryta ner på idrott och kommun för att se hur Coronapandemin har påverkat just er.

Läs mer och ta del av statistiken här

Solna VBK:s damlag tar ny fart i div 1

Solna vbk hade en bra start på division 1 Norra förra säsongen men spelade bara fem matcher innan pandemin förhindrade fler matcher i serien.

Efter det besvärliga året som varit siktar nu Solnas damer mot en ny säsong i division 1 norra. Glädjande kan vi nu ge besked att tränaren Chris Buchgeister och andretränaren Niklas Poblenz fortsätter sitt engagemang över nästa säsong 2021-2022.

– Chris har varit tränare klubbens representationslag nu under flera år och det känns mycket bra att ha hennes kompetens och solnahjärta kvar ytterligare ett år i damlaget, säger David Ottosson, tävlingsansvarig i Solna VBK.

En annan nyhet är att klubben succesivt vill skapa förutsättningar för fler som vill satsa uppåt i divisionerna ska kunna spela i Solna och ett led i den satsningen är att träna tre tillfällen i veckan.

– Vår ambition är att ge fler spelare från våra yngre led möjlighet att känna på spel och träning i division 1 miljö.
Efter de spelarsamtal vi haft vet vi att stommen från förra årets lag finns kvar, vilket känns väldigt roligt och viktigt. Kan vi nu tillföra med någon spelare från egna träningsgrupper och kanske med någon spets utifrån så är vi nöjda med truppen inför nästa år, samanfattar David Ottosson.

Solna VBK ingår avtal med Sthlm Beach Club

Solna VBK har ingått ett avtal med Sthlm Beach Club där alla medlemmar erbjuds 10 procent i föreningsrabatt för träning i deras lokaler i Sollentuna. (Ungdomar får 20 procents rabatt). Rabatten gäller även på beachfitness och muscle beach.

Priserna gäller enligt prislistan på Beach Clubs hemsida, www.beachclub.nu rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten erhålles mot uppvisande av medlemskortet som finns i appen SportAdmin när man betalt medlemsavgiften.

Visa upp ditt medlemskort i kassan på Sthlm Beach Club så erhåller du rabatt . Medlemskortet finns i appen SportAdmin när du betalt medlemsavgiften hos Solna VBK.

Solna VBK startar ny träningsgrupp i volleyboll för barn födda 2014/15 och platser finns även för födda 2012/13

Nu startar Solna VBK en ny grupp för ungdomar födda 2014/15 som är nyfikna på volleyboll – världens roligaste idrott!

Den 22 mars 2021 startar Solna VBK en helt ny träningsgrupp i volleyboll – med inriktning på lek och rörelse med boll. Är du kille eller tjej född 2014 eller 2015 är du välkommen på måndagar klockan 16.15 – 17.15 till Vasalundshallen i Solna. Killar och tjejer 2012/13 tränar 17.15 och det finns några platser kvar där för intresserade! För mer info mejla info@solnavbk.se

Solna VBK öppnar upp träningarna för ungdomar födda 2002 och senare

Regeringen beslutade den 4 februari att lätta på restriktionerna för barn och ungdomar födda 2002-2004, dvs gymnasieelever. De tillåts nu också att utöva sin idrott inomhus på ett smittsäkert sätt.

Barn födda 2001 och äldre vuxna tillåts INTE att bedriva någon inomhusträning, restriktionen här har flyttats fram till och med söndag den 21 februari. Utomhusträning är dock fortfarande tillåten.

Fortfarande gäller de allmänna råden som ska följas av Solna VBK:s spelare och tränare och ur ett smittsäkert perspektiv. Vad detta innebär och vilka träningstider kommuniceras direkt till aktuella lag.

– Solna Stad har inga omklädningsrum öppna för föreningslivet (skolan undantagen).
– Föräldrar ombeds att stanna utanför våra anläggningar. Endast spelare, ledare och personal är tillåtna.
– Max antal utövare som får vara i respektive anläggning är skyltat på ytterdörrar, (skolan undantagen).

Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus.

Vad gäller seriespel under vårsäsongen 2021 vet vi inte i nuläget men uppdaterar den här informationen så fort vi vet.

Vi har alla ett personligt ansvar för att bidra till att begränsa smittspridningen. Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut för att inte fler ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska behövas vårdas på sjukhus.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.
In English:

On 4 February, the government decided to ease the restrictions for children and young people born in 2002-2004, ie upper secondary school students. They are now also allowed to practice their sport indoors in an infectious manner.

Children born in 2001 and older adults are NOT allowed to do any indoor training, the restriction here has been moved until and including Sunday 21 February. However, outdoor training is still allowed.

The general advice that must be followed by Solna VBK’s players and coaches and from an infectious perspective still applies. What this means and what training times are communicated directly to current teams.

  • The City of Solna has no changing rooms open for association life (school excluded).
  • Parents are asked to stay outside our facilities. Only players, leaders and staff are allowed.
  • The maximum number of practitioners who may be in each facility is signposted on exterior doors, (school excluded).

The Swedish Public Health Agency’s regulations and general guidelines have been in force since 14 December 2020. The general guidelines allow infection-proof training for everyone, if possible outdoors.

As for league games during the spring season 2021, we do not know at the moment but will update this information as soon as we know.

We all have a personal responsibility to help limit the spread of infection. The pandemic is not over and we need to persevere and persevere so that more people do not fall ill, to protect people in risk groups and so that more people do not have to be cared for in hospitals.


Läs mer på RF:s hemsida.