Solna VBK i värdegrundsarbete med Rädda Barnen

Arbetet med Rädda Barnen har resulterat i att Solna VBK har arbetat fram en handlingsplan i hur man agerar om någon blir utsatt för kränkande behandling.

Solna VBK:s styrelse har under hösten haft tre arbetskvällar på Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg. Temat har varit kränkande behandlingar av barn och projektet kallas High Five.

Under de tre arbetstillfällena har styrelsen fått utbildning i FN:s barnkonvention och RF.s värdegrund ”Idrotten vill” (som bygger på barnkonventionen) samt haft diskussioner om hur man identifierar och känner igen kränkande särbehandling i olika former.

Klubben har också genomfört en undersökning bland ledare, ungdomar och barn för att identifiera kränkande behandling. Förutom styrelsen har speciellt utvalda representanter från Solna VBK varit inbjudna.

Barnkonventionen innebär bland annat: Allas rätt att vara med, Barnens bästa i första rummet, Rätt till liv och utveckling samt Rätt till inflytande mm.

Undersökningar som Rädda Barnen har gjort visar tydligt att idrottsvärlden tyvärr inte är en fredad zon och därför ger vi idrottsföreningar möjligheten  att utbilda sina medlemmar inom ramen för High Five. I den följer vi FN:s barnkonvention och RFs: handlingsplan ”Idrotten vill”, berättar Stina Wahlheim, projektledare för High Five.

Stina Wahlheim är projektledare för High Five på Rädda Barnen

Solna VBK har idag fler ungdomar som än vuxna deltagare och det var det som gjorde att klubben ville göra det här värdegrundsarbetet ur ett ungdomsperspektiv.

Detta är ett ständigt aktuellt ämne. I Solna VBK ska vi ha nolltolerans mot alla former av trakasserier och vi ska ständigt påminna oss själva att vi som organisation inte på något sätt är fredade från att saker omkring oss kan hända, när vi minst anar det. Genom arbetet med Rädda Barnen har vi arbetat fram en plan för hur vi hanterar den här typen av händelser och hur vi uppmärksammar dem, säger Solna VBK:s ordförande Agneta Elmegård.

Jael Abrahamsson från Solna VBK:s ungdomslag 03-04 var ungdomsrepresentanten i samband med utbildningen.

Ungdomslagens representant Jael Abrahamsson sammanfattar arbetet med High five så här.

Det är otroligt coolt att få vara en del av det här arbetet. Jag har lärt mig jättemycket och innan jag kom hit visste jag inte att det ens fanns en värdegrund i klubben. Jag tror att många går till träningen och vet inte riktigt vad en styrelse gör eller är till för eller att de ens bryr sig om oss medlemmar. Det var en ögonöppnare för mig, säger Jael.