Solna VBK:s likabehandlingsplan

  Solna stad har ett tydligt krav att varje idrottsförening aktivt ska motarbeta diskriminering inom sin verksamhet. Alla ska behandlas lika oavsett köntillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Detta ställer sig naturligtvis Solna VBK bakom Solna VBK:s styrelse har tagit fram en Likabehandlingsplan som ni kan läsa nedan! …