Solna VBK:s nya styrelse

Solna VBK har en ny styrelse, men ingen ny ordförande. Årsmötet kunde inte presentera någon ny ordförande och gav styrelsen möjlighet att lösa frågan i ett konstituerande möte. Solna VBKs nya styrelse består av följande ledamöter: Katarina Ramfeldt Hagman, omvald, ledamot Agneta Elmegård, omvald sekreterare Daniel Grimes, omvald arrangörsansvarig Emma Schäfer, omvald kassör Jonas Lundström, …