Säsongens hemmamatcher i Solnahallen

Solna VBKs damlag spelar i div 1 Norra

Solna VBK har säsongen 2020/21 hela sju lag anmälda till seriespel från div 3 till div 1 både på dam- och herrsidan! Kom och heja fram ditt lag. Välkomna till Solnahallen, Solna VBK:s hemma-arena, med distans!

Lör 26/09 12:00 Solna DA – Falköping DA
Lör 26/09 14:00 Solna HA – Teknikum HA
Sön 27/09 12:00 Solna HA – Stöcke HA

Lör 03/10 11:00 Solna DA – Sollentuna B DA
Lör 03/10 13:00 Solna Herrar C – Uppsala C HC
Lör 03/10 17:00 Solna Herrar C – Hästhagen HC
Lör 10/10 12:00 Solna HB – Södertelge D HB

I dessa Coronatider tackar vi motståndarna från mittlinjen.

Lör 24/10 13:00 Solna HA – Södertelge B HA

November 2020
Lör 07/11 11:00 Solna Damer B – Vallentuna B DB
Lör 07/11 15:00 Solna Damer B – Falu VK DB
Lör 07/11 17:00 Solna HB – Draget HB
Sön 08/11 11:00 Solna DA – Uppsala DA

Lör 14/11 11:00 Solna Damer D – Uppsala D DD
Lör 14/11 15:00 Solna Damer D – Södertälje DD
Lör 14/11 17:00 Solna DA – Norsjö DA

Herrar B

Sön 15/11 11:00 Solna DA – Stöcke DA
Sön 15/11 13:00 Solna Damer C – Gotland DC
Sön 15/11 17:00 Solna Damer C – Västerås DC

Lör 21/11 13:00 Solna DA – RIG Falköping C DA
Lör 21/11 15:00 Solna HA – Södertelge C HA

December 2020
Lör 05/12 11:00 Solna DA – Sthlms Vingar DA
Lör 05/12 13:00 Solna HA – Södermalm HA
Lör 05/12 15:00 Solna HB – Lidingö HB
Sön 6/12 11:00 Solna Damer B – Vingar B DB
Sön 6/12 15:00 Solna Damer B – Täby DB
Lör 19/12 13:00 Solna HA – KFUM Örebro HA

Solnas Herrar A har bildat ett helt nytt lag sedan förra säsongen (Bilden från 2019)

Januari 2021
Lör 09/01 11:00 Solna Damer B – Sollentuna E DB
Lör 09/01 15:00 Solna Damer B – Vansbro DB
Lör 09/01 17:00 Solna HB – Uppsala B HB
Sön 10/1 11:00 Solna Herrar C Södermalm C HC
Sön 10/1 15:00 Solna Herrar C Suld HC

Sön 17/01 11:00 Solna HA – Säter HA
Sön 17/01 13:00 Solna Damer D – Gotland DD
Sön 17/01 17:00 Solna Damer D – Hästhagen DD
Lör 30/01 11:00 Solna DA – Vallentuna DA

Februari 2021
Lör 06/02 12:00 Solna HA – Södermalm B HA
Lör 13/02 11:00 Solna Damer C – Solna Damer D DC
Lör 13/02 13:00 Solna Damer C – Uppsala D DC
Lör 13/02 15:00 Solna Damer D – Uppsala D DD

Lör 20/02 14:00 Solna HB – Södertelge E HB
Lör 20/02 16:00 Solna HB – Team Gotland HB
Lör 27/02 11:00 Solna HA – Tierp HA
Lör 27/02 13:00 Solna HB – Sollentuna C HB
Lör 27/02 15:00 Solna DA – Västerås DA

Solna VBK B div II

Mars 2021
Lör 13/03 11:00 Solna DA – Säter DA
Lör 13/03 13:00 Solna DA – Degerfors DA
Lör 13/03 15:00 Solna HA – Sollentuna B HA
Sön 21/03 11:00 Solna HB – Västerås HB

Solna VBK Damer C

Solna VBK:s årsmöte säsongen 2019/20

Solna vbks 48:e årsmöte genomfördes digitalt med ett 20 tal deltagare.

Solna VBK höll sitt första digitala årsmöte någonsin igår! Ett 20-tal medlemmar slöt upp och diskuterade Solna VBKs gångna år och klubbens framtid. I styrelsen valdes en ny ledamot in, Maria Milton och vice ordförande Anders Lagerqvist valde att sluta efter fem års engagemang. Resten av styrelsemedlemmarna valdes om och är Agneta Elmegård, (ordf), Diana Becera, (kassör), Simon Kern (ett år kvar), Erik Swartz (ett år kvar). Lena Christoffersson, Christian Karlsson, David Ottosson. Suppleant: Johan Berg. Till valberedningen valdes: Andreas Vogt och Mirre Berg.

I säsongens årsberättelse 19/20 kunde vi läsa om Solna VBKs 13 olika lag på olika nivåer.

Solna VBK:s Covid 19 strategi

Coronastrategi för träning och matcher i Solnahallen – Solna VBK. Säsongen 2020/21

Tillsammans ska vi hjälpas åt att förhindra smittspridning när vi utövar volleyboll under träning och match i Solna VBK:s regi. Vi följer Folkhälsomyndighetens-, RF:s– och Svenska Volleybollförbundets riktlinjer när det gäller aktiviteter i samband med idrott.

  1. Kom bara till träning och match om du är fullt frisk. Vid minsta symptom, stanna hemma. Detta kan rädda liv och är det absolut viktigaste att följa.
  2. Byt om och duscha hemma. Undvik att samlas för många i omklädningsrummen
  3. Alla bör tvätta händerna/sprita händerna innan och efter träningen. Flaskor med handsprit finns i Solnahallens förråd och kan tas med ut till respektive plan. Dela aldrig vattenflaskor med varandra.
  4. B-hallen har två entrédörrar. Använd båda vid in- och utgång. Var och en ansvarar att distansering hålls vid passering. Det gäller även andra träningslokaler som vi hyr.
  5. Är du tidig? Vänta utanför hallen tills det är dags för ditt lags träning/match.
  6. Skulle någon övning under träningen kännas obekväm på grund av närhet. Avstå och prata med tränaren.
  7. Efter avslutad match tackar vi motståndarna med en applåd vid tremeterslinjen. Undvik handslag framme vid nätet. Lagkaptenen ansvarar för att informera motståndarlaget om våra rutiner.
  8. Vi tillåter publik i Solnahallens B-hall på uppställda stolar med 2 meters avstånd. I övriga hallar även där 2 meters avstånd mellan publik
  9. Resor till och från träning och matcher ska ske på ett så säkert sätt som möjligt för den enskilda individen såsom för laget.
  10. Alla måste själv tänka på att hålla avstånd och ansvara för sitt eget och andras välmående genom att följa dessa råd.

Styrelsen Solna VBK

In English

Corona strategy for training and matches in Solnahallen – Solna VBK. The 2020/21 season

Together, we are responsible to prevent the spread of the Corona infection when we practice volleyball, during training and matches. We follow the guidelines of the Public Health Agency, RF and the Swedish Volleyball Association regarding activities in connection with sports.

Only come to training and matches if you are fully healthy. At the slightest symptom, stay home. This could be lifesaving and do not ignore.

2. Change clothes and shower at home. Avoid gathering too many in the locker rooms.

3. Everyone should wash / spray their hands before and after training. Bottles with denat alcohol are available in Solnahallen’s storage and can be taken out to the respective court. Don´t ever share water bottles.

4. The B-hall has two entrance doors. Use both at entering and exit. Everyone is responsible for keeping distance when passing. This is also applicated in other training facilities.

5. Are you early? Wait outside the hall until it’s time for your team’s training.

6. Should any exercises during training feel uncomfortable due to proximity. Refrain from it and talk to the coach.

7. At the end of the match, we thank the opponents with a round of applause at the three meter line. Avoid handshakes at the net. The team captain is responsible for informing the opposing team about our routines.

8. We allow audience in Solnahallen and our other facilities. with 2 meters distance.

9. Travelling to training and matches should be at safest possible level for you and the team.

9. Everyone must think of keeping their distance and being responsible for their own and the teams well-being by following these guidelines.

The Board of Solna VBK